Orientering

Orientering i skogI Sverige har orientering ända sedan sportens tillkomst i slutet av 1800-talet varit en populär sport i landet. Genom åren har också svenska orienterare rönt stora framgångar på den internationella arenan.

Förutom att många framgångsrika orienterare kommer från Sverige äger också några av världens största orienteringstävlingar rum i just Sverige.
Den kanske mest kända är O-ringen, tidigare kallad femdagars. O-ringen äger rum under fem dagar i juli varje år med en etapp varje dag. Tävlingen arrangeras på olika platser varje år och har funnits sedan år 1965. O-ringen lockar varje år mellan 10 000 och 20 000 deltagare, vissa år till och med över 20 000.

En annan klassisk orienteringstävling är Tiomila, som till skillnad mot O-ringen är en stafett i form av en lagtävling. Utmärkande för just Tiomila är att tävlingen i huvudsak äger rum nattetid, det vill säga i mörker. Tävlingen som äger rum sista helgen i april varje år har funnits sedan år 1945.