Orienteringens popularitet

KompassOrientering är minst sagt en sport som växer och det som verkar locka många till den utmanande formen av sport eller hobby är att det krävs så många olika moment för att lyckas.

Det är det som gör det hela till en rolig och väldigt mångsidig utmaning för utövare på alla olika nivåer. Det är också en extremt stor fördel att alla kan tävla i orientering, oavsett om man tävlar på en nivå som håller sig mer på motionssidan och bland glada amatörer eller om man satsar riktigt hårt och till varje pris vill vinna nästa tävling eller turnering.

Orientering är väldigt stort i våra nordiska länder, mycket tack vara den varierande terrängen och det många gånger väldigt utmanande klimatet som vi i Norden har blivit välsignade med. Variationen är något som håller intresset vid liv. Man kan aldrig riktigt förutse vad som kommer att hända under en tävling eftersom man inte kan påverka vädret. Att kunna orientera under olika årstider är också något som många orienterare tycker om, eftersom de alla bidrar till olika typer av utmaningar.

I Sverige till exempel har vi ett flertal högskolor och universitet som har fostrat stora internationella profiler inom orientering med hjälp av den specialiserade inriktningen som den skolan har haft. Det visar på att det finns många olika institut som satsar hårt på orientering, speciellt nu när Sverige har en helt egen och fristående organisation som bara finns till för att främja utövandet och andra aspekter inom orientering. Denna organisation har som mål att hjälpa alla som på något sätt är intresserade av sporten.

I vårt kära grannland Finland växer sporten nästan lika mycket som i Sverige. Man var lite senare med att hoppa på tåget och de första turneringarna hölls några år efter de första i Sverige, men landet har nu ett eget nationellt förbund för orientering, liksom många andra länder.