Bilorientering

Orientering sker oftast till fots i skog och mark, där du får hjälp av en karta, som leder dig på vägen och en kompass, för att hitta rätt riktning mot kartan och kontrollerna utefter vägen. Bilorientering är precis som namnet låter, en form av orientering, där man använder bilen för att ta sig mellan kontroller.

Lite förenklat kan man säga att bilorintering är en variant av orientering och rally, där du ska åka rätt efter kartan och dessutom hitta kontroller efter vägen. Banans sträckning är okänd för de tävlande och ska köras inom ramen av en bestämd tid. Det krävs ett gott samarbete mellan förare och kartläsare för att nå målet.

För att vinna krävs att man klarat tävlingen med minst utdelade bestraffningar. Missas en kontroll får man en tidsbestraffning och kommer man för fort eller för sent i mål, blir man också bestraffad. Medelhastigheten på en tävling ligger på runt 40 km/h

Det finns tävlingar i bilorientering på lokal nivå, distriktsnivå och riksnivå. Bilorientering utövas i huvudsak i Norden och Norge, Sverige, Danmark och Finland håller var sin deltävling i NEZ, (North European Zone Auto Navigation Championship), där ytterligare länder ingår.